Profile


compen

ubezpieczenie pozwala uniknąć ankiet wypłatą odszkodowania w przypadku śmierci pracownika, ubezpieczenie może zostać rozszerzone trwały uszczerbek na zdrowiu, dietę szpitalną oraz świadczenia rodzinne tj. wypłaty za urodzenie dziecka, śmierć rodziców, teściów itp.